Archiwum Państwowe w Białymstoku

Wydruk podmiotu - Archiwum Państwowe w Białymstoku

Strona www BIP : bip.ap.gov.pl/bialystok otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


15-426 Białystok Rynek Kosciuszki 4

telefon: 0-85 743-56-03
faks: 0-85 743-56-03

Adres e-mail

sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl

Redakcja

Jarosław Jasiński
telefon: 0-85 743-56-03
faks: 0-85 743-56-03
e-mail: sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2538