Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii Krośnice

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii Krośnice

Strona www BIP : www.bip.wsn-krosnice.cil.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


56-320 Krośnice ul. Kwiatowa 4

telefon: 0-71 384-06-50
faks: 0-71 384-63-53

Adres e-mail

sekretariat@neuropsychiatria.pl

Redakcja

Krzysztof Tokar
telefon: 0-71 384-06-50
faks: 0-71 384-63-53
e-mail: ktokar@poczta.onet.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2272