Archiwum Państwowe w Łodzi

Wydruk podmiotu - Archiwum Państwowe w Łodzi

Strona www BIP : www.ap.gov.pl/lodz otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


90-950 Łódź Pl. Wolności 1

telefon: 0-42 632-62-01
faks: 0-42 632-02-11

Adres e-mail

kancelaria@archiwum.lodz.pl

Redakcja

Paweł Pietrzyk
telefon: 0-42 632-62-01
faks: 0-42 632-02-11
e-mail: pawel.pietrzyk@archiwum.lodz.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1767