Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Wydruk podmiotu - Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Strona www BIP : bip-cez.spsieradz.finn.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Leszka Czarnego 2
98-200 Sieradz

Województwo: łódzkie
Powiat: Powiat sieradzki
Gmina: Sieradz
Poczta: Sieradz

telefon: 0-43 822-40-24
faks: 0-43 822-40-24

Adres e-mail

ckp_sieradz@oswiata.org.pl

Redakcja

Jadwiga Klińska
telefon: 0-43 822-40-24
faks: 0-43 822-40-24
e-mail: ckp_sieradz@oswiata.org.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1416