Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego Katowice

Wydruk podmiotu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego Katowice

Strona www BIP : www.biuletyn.abip.pl/szpital-s... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Katowice, Ul. Szopienicka 10 40-432 Katowice

telefon: 0-32 255-70-17
faks: 0-32 255-70-81

Adres e-mail

sekretariat@sniadeckiego.igs.pl

Redakcja

Beata Grzegorzewska
telefon: 0-32 255-70-17
faks: 0-32 255-70-81
e-mail: sekretariat@sniadeckiego.igs.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1553