Kuratorium Oświaty w Łodzi

Wydruk podmiotu - Kuratorium Oświaty w Łodzi

Strona www BIP : www.bip.kuratorium.lodz.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Łódź, Al. Kościuszki 120a 90-446 Łódź

telefon: 0-42 637-70-64
faks: 0-42 636-03-85

Adres e-mail

kolodz@kuratorium.lodz.pl

Redakcja

Anna Kretek
telefon: 0-42 637-70-64
faks: 0-42 636-03-85
e-mail: akretek@kuratorium.lodz.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:6925