Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wydruk podmiotu - Zarząd Dróg Wojewódzkich

Strona www BIP : www.zdw.lodz.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Łódź, Ul. Sienkiewicza 3 90-113 Łódź

telefon: 0-42 616-22-50
faks: 0-42 616-22-51

Adres e-mail

sekretariat@zdw.lodz.pl

Redakcja

Krzysztof Michalski
telefon: 0-42 616-22-50
faks: 0-42 616-22-51
e-mail: bip@zdw.lodz.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1326