Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Strona www BIP : www.bip.word.bydgoszcz.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Bydgoszcz, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54 85-620 Bydgoszcz

telefon: 0-52 325-88-83
faks: 0-52 325-88-65

Adres e-mail

word@word.bydgoszcz.pl

Redakcja

Marcin Słomiński
telefon: 0-52 325-88-83
faks: 0-52 325-88-65
e-mail: bip@word.bydgoszcz.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2035