Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu

Wydruk podmiotu - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu

Strona www BIP: sieradzpz.2.e-bip.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Sieradz, Ul. T.Grzesika i R.Piwnika 1 98-200 Sieradz

telefon: 0-43 827-93-40
faks: 0-43 827-93-40

Adres e-mail

kppsp.sieradz@straz.toya.net.pl

Redakcja

Tomasz Dobrowolski
telefon: 0-43 827-93-40
faks: 0-43 827-93-40
e-mail: tdobrowolski@wp.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1287