Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie

Strona www BIP : wzmiuw.bip.lubelskie.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Mieczysława Karłowicza 4
20-027 Lublin

Województwo: Lubelskie
Powiat: Powiat m. Lublin
Gmina: M. Lublin
Poczta: Lublin

telefon: 81 531-03-00
faks: 81 531-03-01

Adres e-mail

sekretariat@wzmiuw.lublin.pl

Redakcja

Grzegorz Boruch
telefon: 81 531-03-33
faks: 81 531-03-01
e-mail: kontrola@wzmiuw.lublin.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3331