Łódzki Dom Kultury

Wydruk podmiotu - Łódzki Dom Kultury

Strona www BIP : www.ldk.lodz.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Łódź, Ul. Traugutta 18 90-113 Łódź

telefon: 0-42 633-98-00
faks: 0-42 633-70-96

Adres e-mail

ldk@ldk.lodz.pl

Redakcja

Hanna Kubiak
telefon: 0-42 633-98-00
faks: 0-42 633-70-96
e-mail: promocja@ldk.lodz.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1230