Łódzki Dom Kultury

Wydruk podmiotu - Łódzki Dom Kultury

Strona www BIP : https://bip.ldk.lodz.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. gen. Romualda Traugutta 18
90-113 Łódź

Województwo: łódzkie
Powiat: Powiat m. Łódź
Gmina: Łódź-Śródmieście
Poczta: Łódź

telefon: 42 633-60-60
faks: 42 633-60-36

Adres e-mail

ldk@ldk.lodz.pl

Redakcja

Sylwia Tokarska
telefon: 79 732-62-00
faks: 42 633-60-32
e-mail: s.tokarska@ldk.lodz.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1295