Medyczne Studium Zawodowe Zamość

Wydruk podmiotu - Medyczne Studium Zawodowe Zamość

Strona www BIP : www.ebip.lublin.pl/8 otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Zamość, Ul. Partyzantów 20 22-400 Zamość

telefon: 0-84 639-21-38
faks: 0-84 639-29-10

Adres e-mail

msz@zamosc.pl

Redakcja

Beata Chmiel
telefon: 0-84 639-21-38
faks: 0-84 639-29-10
e-mail: msz@zamosc.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1197