Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Wydruk podmiotu - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Strona www BIP : www.ebip.lublin.pl/spwss_chelm otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Chełm, Ul. Ceramiczna 1 22-100 Chełm

telefon: 0-82 562-32-27
faks: 0-82 562-32-27

Adres e-mail

szpital@metronet.pl

Redakcja

Elżbieta Brzeziecka
telefon: 0-82 562-32-27
faks: 0-82 562-32-27
e-mail: eb@metronet.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2241