Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Strona www BIP : www.umwp-podlasie.pl/bip/wzmiu... otwarcie strony w nowym oknie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - logo

Adres podmiotuul. Handlowa 6
15-399 Białystok

Województwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 85 748-12-06
faks: 85 748-12-00

Adres e-mail

wzmiuw@wzmiuw.bialystok.pl

Redakcja

Zbigniew Maliszewski
telefon: 85 748-12-06
faks: 85 748-12-00
e-mail: zbigniew.maliszewski@wzmiuw.wrotapodlasia.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4326