Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Wydruk podmiotu - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Strona www BIP : www.cmppp.edu.pl/bip/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Polna 46A 00-644 Nr 10

telefon: 0-22 825-44-51 (do 53)
faks: 0-22 825-23-67

Adres e-mail

cmppp@cmppp.edu.pl

Redakcja

Katarzyna Piórkowska
telefon: 0-22 825-44-51 (do 53)
faks: 0-22 825-23-67
e-mail: kpiorkowska@cmppp.edu.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:4116