Teatr Muzyczny w Lublinie

Wydruk podmiotu - Teatr Muzyczny w Lublinie

Strona www BIP : http://www.tmlublin.bip.lubels... otwarcie strony w nowym oknie

Teatr Muzyczny w Lublinie - logo

Adres podmiotuul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin

Województwo: Lubelskie
Powiat: Powiat m. Lublin
Gmina: M. Lublin
Poczta: Lublin

telefon: 81 532-76-13
faks: 81 534-41-58

Adres e-mail

sekretariat@teatrmuzyczny.eu

Redakcja

Michał Marek
telefon: 81 532-76-13
faks: 81 534-41-58
e-mail: michal.marek@teatrmuzyczny.euMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:988