Opera NOVA w Bydgoszczy

Wydruk podmiotu - Opera NOVA w Bydgoszczy

Strona www BIP : www.bip.operanova.lo.pl otwarcie strony w nowym oknie

Opera NOVA w Bydgoszczy - logo

Adres podmiotuul. marsz. Focha 5
85-070 Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie
Powiat: Powiat m. Bydgoszcz
Gmina: M. Bydgoszcz
Poczta: Bydgoszcz

telefon: 52 325-15-02
faks: 52 325-16-39

Adres e-mail

dyrekcja@operanova.bydgoszcz.pl

Redakcja

Wojciech Bartczak
telefon: 52 325-15-46
faks: 52 325-15-46
e-mail: z-ca.dyrektora@operanova.bydgoszcz.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1645