Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Strona www BIP : www.ebip.lublin.pl/word-zamosc... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Zamość, Ul. Męczenników Rotundy 2 22-400 Zamość

telefon: 0-84 641-22-44
faks: 0-84 641-22-45

Adres e-mail

word-zamosc@pro.onet.pl

Redakcja

Janusz Wilk
telefon: 0-84 641-22-44
faks: 0-84 641-22-45
e-mail: word-zamosc@pro.onet.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:888