Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie SPZOZ

Wydruk podmiotu - Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie SPZOZ

Strona www BIP : www.szpitalzelazna.ires.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Żelazna 90 01-004 Warszawa

telefon: 0-22 536-93-01
faks: 0-22 838-24-52

Adres e-mail

szpital@szpitalzelazna.pl

Redakcja

Anna Matowska
telefon: 0-22 536-93-01
faks: 0-22 838-24-52
e-mail: a.matowska@szpitalzelazna.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2663