Krajowa Izba Urbanistów

Wydruk podmiotu - Krajowa Izba Urbanistów

Strona www BIP : www.izbaurbanistow.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Mokotowska 4/6 00-641 Warszawa

telefon: 0-22 825-01-05
faks: 0-22 825-01-05

Adres e-mail

biuro@izbaurbanistow.pl

Redakcja

Leszek Jastrzębski
telefon: 0-22 825-01-05
faks: 0-22 825-01-05
e-mail: leszek.jastrzebski@rbgp.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1468