Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach





Strona www BIP: http://www.wfosigw.katowice.pl... otwarcie strony w nowym oknie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - logo

Adres podmiotu



ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice



Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Katowice
Gmina: M. Katowice
Poczta: Katowice

telefon: 32 603-23-05
faks: 32 251-04-06

Adres e-mail

biuro@wfosigw.katowice.pl

Redakcja

Joanna Kosma
telefon: 32 603-23-05
faks: 32 251-04-06
e-mail: j.kosma@wfosigw.katowice.pl



Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3804