Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Strona www BIP : www.ebip.lublin.pl/WOK otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Lublin, Ul. Dolna Panny Marii 3 20-010 Lublin

telefon: 0-81 532-49-27
faks: 0-81 532-37-75

Adres e-mail

wok@wok.lublin.pl

Redakcja

Adela Dzieciuch
telefon: 0-81 532-49-27
faks: 0-81 532-37-75
e-mail: ada@wok.lublin.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1255