Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie

Wydruk podmiotu - Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie

Strona www BIP : www.mzc.tarnow.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie - logo

Adres podmiotuul. Bernardyńska 24
33-100 Tarnów

Województwo: Małopolskie
Powiat: Powiat m. Tarnów
Gmina: M. Tarnów
Poczta: Tarnów

telefon: 0-14 621-27-89
faks: 0-14 627-44-77

Adres e-mail

mzc@poczta.okay.pl

Redakcja

Jerzy Wiatr
telefon: 0-14 621-27-89
faks: 0-14 627-44-77
e-mail: mzc@poczta.okay.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1919