Publiczne Gimnazjum nr 1 w Oławie

Wydruk podmiotu - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Oławie

Strona www BIP : www.bip.g1.olawa.ig.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Oława, Ul. Sportowa 6 55-200 Oława

telefon: 0-71 313-72-56
faks: 0-71 313-72-56

Adres e-mail

olgim1@op.pl

Redakcja

Katarzyna Tatar-Mądrzyk
telefon: 0-71 313-72-56
faks: 0-71 313-72-56
e-mail: kmadrzyk@g1.olawa.ig.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1871