Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej - Curie

Wydruk podmiotu - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej - Curie

Strona www BIP : spwsz.futuro.com.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Arkońska 4
71-455 Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Powiat m. Szczecin
Gmina: M. Szczecin
Poczta: Szczecin

telefon: 0-91 813-90-00
faks: 0-91 813-90-09

Adres e-mail

spwsz@spwsz.szczecin.pl

Redakcja

Agnieszka Gałkowska
telefon: 0-91 813-95-75
faks: 0-91 813-90-09
e-mail: galkowska@spwsz.szczecin.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1440