Centrum Ksztalcenia Ustawicznego Nr 1

Wydruk podmiotu - Centrum Ksztalcenia Ustawicznego Nr 1

Strona www BIP : bip.cku1.edu.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Noakowskiego 6 00-666 Warszawa

telefon: 0-22 825-69-15
faks: 0-22 825-69-15 wew. 124

Adres e-mail

sekretariat@cku1.edu.pl

Redakcja

Mikołaj Ochman
telefon: 0-22 825-69-15
faks: 0-22 825-69-15 wew. 124
e-mail: ochman@calmcommunity.infoMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1498