Biblioteka Publiczna W Dzielnicy Śródmieście M.St. Warszawy

Wydruk podmiotu - Biblioteka Publiczna W Dzielnicy Śródmieście M.St. Warszawy





Strona www BIP : www.bip.warszawa.pl/informacja... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Marszałkowska 9/15 00-626 Warszawa

telefon: 0-22 825-75-89 lub 825-69-21
faks: 0-22 825-75-89 wew. 26

Adres e-mail

sekretariat@biblioteka.waw.pl

Redakcja

Izabela Stroczkowska
telefon: 0-22 825-75-89 lub 825-69-21
faks: 0-22 825-75-89 wew. 26
e-mail: istroczkowska@biblioteka.waw.pl



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2048