Archiwum Państwowe w Koszalinie

Wydruk podmiotu - Archiwum Państwowe w Koszalinie

Strona www BIP : www.bip.ap.gov.pl/koszalin otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Koszalin, Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 75-950 Koszalin

telefon: 0-94 342-26-22
faks: 0-94 346-21-81

Adres e-mail

sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

Redakcja

Grzegorz Andryszak
telefon: 0-94 342-26-22
faks: 0-94 346-21-81
e-mail: tymekman@wp.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2141