Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Wydruk podmiotu - Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Strona www BIP : bip.ap.gov.pl/dokument.php?idd... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Bydgoszcz, Ul. Dworcowa 65 85-009 Bydgoszcz

telefon: 0-52 322-96-76
faks: 0-52 322-35-11

Adres e-mail

dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl

Redakcja

Stanisław Błażejewski
telefon: 0-52 322-96-76
faks: 0-52 322-35-11
e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2337