Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Wydruk podmiotu - Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Strona www BIP : www.bip.ap.gov.pl/aan/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Hankiewicza 1 02-103 Warszawa

telefon: 0-22 822-52-45
faks: 0-22 823-00-42

Adres e-mail

sekretariat@aan.gov.pl

Redakcja

Małgorzata Budzyńska
telefon: 0-22 822-52-45
faks: 0-22 823-00-42
e-mail: gosiab@aan.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2272