Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Wydruk podmiotu - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Strona www BIP : bip.ap.gov.pl/agad/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Długa 7 00-263 Warszawa

telefon: 0-22 831-54-91
faks: 0-22 831-54-91 w. 463

Adres e-mail

sekretariat@agad.gov.pl

Redakcja

Małgorzata Witecka
telefon: 0-22 831-54-91
faks: 0-22 831-54-91 w. 463
e-mail: mwitecka@agad.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1618