Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

Wydruk podmiotu - Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

Strona www BIP : http://bipzzmiuw.warmia.mazury... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Junaków 3
82-300 Elbląg

Województwo: Warmińsko-mazurskie
Powiat: Powiat m. Elbląg
Gmina: M. Elbląg
Poczta: Elbląg

telefon: 55 232-57-25
faks: 55 232-71-18

Adres e-mail

zarzad@zzmiuw.elblag.com.pl

Redakcja

Tomasz Wątroba
telefon: 55 232-57-25
faks: 55 232-71-18
e-mail: t.watroba@zzmiuw.elblag.com.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2603