Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Stefana Batorego w Wałbrzychu

Wydruk podmiotu - Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Stefana Batorego w Wałbrzychu

Strona www BIP : www.batory.zdrowie.walbrzych.p... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Wałbrzych, Ul. Batorego 4 58-300 Wałbrzych

telefon: 0-74 648-98-00
faks: 0-74 648-99-00

Adres e-mail

elzbieta.ceglarska@batory.zdrowie.walbrzych.pl

Redakcja

Grażyna Mizera
telefon: 0-74 648-98-00
faks: 0-74 648-99-00
e-mail: grazyna.mizera@batory.zdrowie.walbrzych.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4785