Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Wydruk podmiotu - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Strona www BIP : bip.silesia-region.pl/szmiuw/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Katowice, Ul. Jesionowa 9a 40-159 Katowice

telefon: 0-32 258-30-76
faks: 0-32 258-27-43

Adres e-mail

galinski@szmiuw.pl

Redakcja

Dominika Kania
telefon: 0-32 258-30-76
faks: 0-32 258-27-43
e-mail: kania@szmiuw.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3940