Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Wydruk podmiotu - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Strona www BIP : http://bip-slaskie.pl/szmiuw/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Sokolska 65
40-087 Katowice

Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Katowice
Gmina: M. Katowice
Poczta: Katowice

telefon: 32 258-30-76
faks: 32 258-27-43

Adres e-mail

sekretariat@szmiuw.pl

Redakcja

Tomasz Domagała
telefon: 32 258-30-76
faks: 32 258-68-10
e-mail: bip@szmiuw.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4053