Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Wydruk podmiotu - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Strona www BIP : dodr.ibip.wroc.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuWrocław
53-033 Wrocław

Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Powiat m. Wrocław
Gmina: M. Wrocław
Poczta: Wrocław

telefon: 71 339-86-56
faks: 71 339-79-12

Adres e-mail

sekretariat@dodr.pl

Redakcja

Andrzej Makowski
telefon: 71 339-86-56
faks: 71 339-79-12
e-mail: andrzej.makowski@dodr.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4644