Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Wydruk podmiotu - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Strona www BIP : www.bpwlochy.waw.pl/bip/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Ks. J. Chrościckiego 2 02-421 Warszawa

telefon: 0-22 863-23-97, 022 863-61-73
faks: 0-22 863-23-97, 022 863-61-73

Adres e-mail

bpwlochy@bpwlochy.waw.pl

Redakcja

Małgorzata Janocha
telefon: 0-22 863-23-97, 022 863-61-73
faks: 0-22 863-23-97, 022 863-61-73
e-mail: malgorzata.janocha@bpwlochy.waw.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1550