Powiatowy Ośrodek Kultury w Sieradzu

Wydruk podmiotu - Powiatowy Ośrodek Kultury w Sieradzu

Strona www BIP : bip-pok.spsieradz.finn.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Sieradz, Ul. Kościuszki 3 98-200 Sieradz

telefon: 0-43 822-57-12
faks: 0-43 822-57-12

Adres e-mail

pok@poksieradz.pl

Redakcja

Wojciech Nogala
telefon: 0-43 822-57-12
faks: 0-43 822-57-12
e-mail: pok@poksieradz.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1362