Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Sieradzu

Wydruk podmiotu - Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Sieradzu

Strona www BIP : bip-poao.spsieradz.finn.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Sieradz, Ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz

telefon: 0-43 822-61-01
faks: 0-43 822-61-01

Adres e-mail

poao.sieradz@wp.pl

Redakcja

Anna Pachulska
telefon: 0-43 822-61-01
faks: 0-43 822-61-01
e-mail: poao.sieradz@wp.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1261