Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydruk podmiotu - Centrum Kształcenia Ustawicznego





Strona www BIP : bip-cku.spsieradz.finn.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Sieradz, Ul. Mickiewicza 4 98-200 Sieradz

telefon: 0-43 822-10-12
faks: 0-43 822-38-44

Adres e-mail

www.cku.sieradz.info

Redakcja

Monika Żywica
telefon: 0-43 822-10-12
faks: 0-43 822-38-44
e-mail: mary1997@wp.pl



Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1209