Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Strona www BIP: www.malopolska.pl/bip/wfos-kra... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Kraków, Ul. Kanonicza 12 31-002 Kraków

telefon: 0-12 422-94-90
faks: 0-12 422-30-46

Adres e-mail

biuro@wfos.krakow.pl

Redakcja

Beata Wójcik
telefon:
faks: 0-12 422-30-46
e-mail: beata.wojcik@wfos.krakow.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2371