Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych

Wydruk podmiotu - Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych

Strona www BIP : www.bip.krakow.pl/zsoie otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Kraków, Ul. Bulwarowa 33 31-751 Kraków

telefon: 0-12 644-27-20
faks: 0-12 644-16-38

Adres e-mail

sekretariat@zsoe.neostrada.pl

Redakcja

Małgorzata Dąbrowska
telefon: 0-12 644-27-20
faks: 0-12 644-16-38
e-mail: sekretariat@zsoe.neostrada.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:796