Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Wydruk podmiotu - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Strona www BIP : www.bip.pbw.bydgoszcz.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Marii Curie-Skłodowskiej 4
85-094 Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie
Powiat: Powiat m. Bydgoszcz
Gmina: M. Bydgoszcz
Poczta: Bydgoszcz

telefon: 52 341-19-84
faks: 52 341-19-84

Adres e-mail

pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Redakcja

Małgorzata Lewandowska-Pyż
telefon: 52 341-19-84
faks: 52 341-19-84
e-mail: mlp@bip.pbw.bydgoszcz.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1653