Zespół Szkół im.W.S.Reymonta

Wydruk podmiotu - Zespół Szkół im.W.S.Reymonta

Strona www BIP : http://zsreymont.bip.czestocho... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Krakowska 80 f
42-202 Częstochowa

Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Częstochowa
Gmina: M. Częstochowa
Poczta: Częstochowa

telefon: 34 324-66-17
faks: 34 324-66-17

Adres e-mail

zskrak@edukacja.czestochowa.pl

Redakcja

Elżbieta Foltyńska-Nowak
telefon: 34 324-66-17
faks: 34 324-66-17
e-mail: zskrak@edukacja.czestochowa.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1155