Warszawska Opera Kameralna

Wydruk podmiotu - Warszawska Opera Kameralna

Strona www BIP : www.bip.operakameralna.home.pl... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa

telefon: 0-22 628-30-96
faks: 0-22 629-32-33

Adres e-mail

kur@operakameralna.pl

Redakcja

Krzysztof Kur
telefon: 0-22 628-30-96
faks: 0-22 629-32-33
e-mail: kur@operakameralna.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1109