Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Wydruk podmiotu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Strona www BIP : bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Suwałki, Ul. Waryńskiego 22A 16-400 Suwałki

telefon: 0-87 566-22-60
faks: 0-87 566-22-60

Adres e-mail

or@spzozor.pl

Redakcja

Edyta Domalewska
telefon: 0-87 566-22-60
faks: 0-87 566-22-60
e-mail: da@spzozor.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1492