Instytut Rozwoju Terytorialnego

Wydruk podmiotu - Instytut Rozwoju Terytorialnego

Strona www BIP : http://bip.irt.wroc.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Jana Władysława Dawida 1a
50-527 Wrocław

Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Powiat m. Wrocław
Gmina: Wrocław-Krzyki
Poczta: Wrocław

telefon: 71 374-95-00
faks: 71 374-95-13

Adres e-mail

irt@irt.wroc.pl

Redakcja

Beata Grzebiela
telefon: 71 374-95-44
faks: 71 374-95-13
e-mail: beata.grzebiela@irt.wroc.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3065