Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

Wydruk podmiotu - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

Strona www BIP : http://szpzlopragapoludnie.bip... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Krypska 39
04-082 Warszawa

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Praga-Południe
Poczta: Warszawa

telefon: 0-22 810-06-04
faks: 0-22 810-11-63

Adres e-mail

sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl

Redakcja

Bożena Ziemiecka
telefon: 0-22 810-30-52
faks: 0-22 810-78-49
e-mail: bziemiecka@szpzlo.praga-pld.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2085