Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Wydruk podmiotu - Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Strona www BIP : http://bip.dopdim.pl otwarcie strony w nowym oknie

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu - logo

Adres podmiotuWrocław Wołowska 9
51-116 Wrocław

Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Powiat m. Wrocław
Gmina: M. Wrocław
Poczta: Wrocław

telefon: 0-71 352-84-12
faks: 0-71 352-79-91

Adres e-mail

sekretariat@dopdim.pl

Redakcja

Mateusz Kusztal
telefon:
faks: 0-71 352-79-91
e-mail: sekretariat@dopdim.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3514