Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto

Wydruk podmiotu - Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto

Strona www BIP : www.us-stare-miasto.wroc.pl/?k... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Wrocław, Ul. Inowrocławska 4 53-654 Wrocław

telefon: 0-71 78-66-724
faks: 0-71 78-66-750

Adres e-mail

us0227@ds.mofnet.gov.pl

Redakcja
Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:5796