Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Strona www BIP: www.bip.piorin.gov.pl/lodz otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Łódź, Ul. Siewna 13A 94-250 Łódź

telefon: 0-42 633-99-72
faks: 0-42 633-83-89

Adres e-mail

wi-lodz@piorin.gov.pl

Redakcja

Dariusz Cyppel
telefon: 0-42 633-99-72
faks: 0-42 633-83-89
e-mail: it-lodz@piorin.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2997